Zatiaľ posledné CD sme nahrali v roku 2012

 

C. a k. dychový komorný orchester pripravuje svoj repertoár podľa originálnych notových materiálov, ktoré vyhľadáva v hudobných archívoch

 

rozdelovac

 • Cak_Start 500 km slovenskych_19990004Heinrich Reinhardt: Dunajský pochod z operety Milý poklad
 • Sámu Borsay: Pri Szamosi, pochod
 • Hermann Dostal: Letecký pochod z operety Lietajúci ritmajster
 • Johann Strauss, sen.: Radeckého pochod
 • Julius Fučík: Triglav, slovinský pochod
 • Karl Sonntag: Oj, Banovci! pochod
 • Jean Gilbert: To majú dievčatá tak rady, pochodová pieseň z operety Autoliebchen
 • Franz Lehár: Parížska dlažba, pochod z operety Eva

Nik menší než Ludwig van Beethoven písal kedysi pre rakúske vojenské kapely svoje vojenské pochody, prominentní reprezentanti západoeurópskej hudby v 19. storočí ako Hans von Bülow, Hector Berlioz alebo Gioacchino Rossini vyslovili rakúskej vojenskej hudbe neobmedzené uznanie.

E. Rameis: Die ősterreichische Militärmusik

 rozdelovac

 • Carl Millőcker: Polka z operety Žobravý študent
 • Carl Michael Ziehrer: Vždy veselo! rýchla polka z operety Kráľ Jérôme
 • Rudolf Nováček: Ples juristov, polka française
 • Emil Waldteufel: Bella, polka-mazurka
 • Gaëtano Donizetti: Rondo z opery Lucrezia Borgia
 • Johann Strauss: Viedenská krv, valčík
 • Johann Strauss, sen.: Loreley-Hudba Rýna, valčík

… vojenské kapely až do konca 19. storočia spolu s orchestrami pri operných scénach predstavovali jediné profesionálne, stále hudobné inštitúcie.

J. Kapusta: Dechové kapely, pochod a František Kmoch

 rozdelovac

 • Cak_Start 500 km slovenskych_19990002Giuseppe Verdi: Dvojspev z opery Trubadúr
 • Anton Emil Titl: Predohra k veselohre Roccoco
 • Giuseppe Verdi: Predohra k opere La Traviata
 • Gaëtano Donizetti: Dvojspev z opery Maria Padilla
 • Giuseppe Verdi: Prelúdium a pieseň z opery Rigoletto
 • Friedrich von Flotow: Duet z opery Indra
 • Václav Jindřich Veit: Zastaveníčko
 • Robert Schumann: Snenie

Ak skúmame problematiku vzťahu vojenskej hudby a vojenského života počas 19. storočia … na Slovensku zo sociokultúrneho hľadiska, dochádzame k pozoruhodnému poznatku, že medzi týmito dvoma javmi existovali veľmi úzke väzby, niekedy takmer priama úmera. Prítomnosť vojenskej hudby mala veľký vplyv na hudobný život v mestách, kde boli posádky s vojenskou hudbou umiestnené.

 J. Lengová: Vojenská hudba a hudobný život Bratislavy v 19. storočí

 

C.a k. orchester © 2014