C. a k. orchester sa špecializuje na repertoár vojenských hudieb bývalej rakúsko-uhorskej armády. Chce tak pripomenúť časy, keď dychové hudby okrem dobovej pochodovej a tanečnej produkcie hrávali aj predohry, zastaveníčka či prepisy operných árií. Všetky skladby pre orchester upravuje kapelník Zbyněk Kubáček podľa originálnych dobových notových materiálov.

Hoci prvé verejné vystúpenie súboru sa uskutočnilo 12. decembra 1992, za deň jeho zrodu možno považovať skôr 28. máj 1994. Vtedy sa na oslavách výročia obliehania Bratislavy napoleonskými vojskami prvýkrát predviedol verejnosti vo vlastných historických vojenských uniformách.